Beesten bij de Buren

RJ is een wasbeer. Hij leeft alleen, en heeft geen voedsel. Hij besluit eten te stelen bij de beer Vincent, die op dat moment nog in een diepe winterslaap zit. Wanneer hij een hele kar met voedsel heeft volgeladen, maakt hij te veel lawaai, waardoor Vincent wakker wordt. RJ is van plan de kar met eten bij Vincent te laten, waardoor hij geen straf van de beer zal krijgen. De kar rijdt echter naar beneden de weg op, waarna een busje de kar omver rijdt. Na een discussie zijn ze overeengekomen dat de beer nog een week gaat slapen, maar voordat hij wakker is, moet al het eten weer terug zijn.

RJ gaat op pad, en hij komt een groepje dieren tegen, onder leiding van een schildpad. Hij gaat samen met hen naar de bewoonde wereld, om bij de mensen al het eten te stelen voor de beer. De dieren denken echter dat ze het eten legaal voor henzelf bij de mensen terughalen. RJ wordt als een held ontvangen, en de schildpad telt niet meer mee voor de dieren. De schildpad is daarom van plan om al het eten weer bij de mensen terug te bezorgen. De mensen in de bewoonde wereld schakelen een dierenspecialist in, om alle dieren te vangen. De dierenspecialist legt een speciale illegale installatie aan, om elk dier dat zich in het huis of de tuin bevindt, op te sluiten. Toch wil RJ het eten halen, want de volgende dag moet de beer zijn voedsel hebben. Het lukt ze om een kar vol met eten te stelen en het mee het bos in te nemen. De dieren worden echter gesnapt door de dierenspecialist, en meegenomen met een busje.

RJ bezorgt het eten bij Vincent de beer. Dan ziet RJ het busje waarin de dieren zitten. Hij besluit de kar vol met eten opnieuw van de berg te laten rollen, om de bus tot stoppen te dwingen. Vincent de beer wordt weer woest op RJ, maar RJ weet de dieren dankzij zijn list te bevrijden. Vincent wordt gevangen door de dierenspecialist, en RJ en de dieren leven voortaan samen.