St. Patrick’s Day

Saint Patrick’s Day word jaarlijks gevierd op 17 maart. Het is een feest genaamd naar Sint Patricius (AD 387-493), een van de meest herkende heiligen van Ierland. Deze dag is begonnen als een feest van Christenen, maar werd een officieele feestdag begin 1600.

Overal in Ierland wordt dit uitbundig gevierd met openluchtconcerten, kermis, een grote optocht en vuurwerk bij de rivier de Liffey in Dublin. Groen is de kleur die met het festival wordt geassocieerd. Feestgangers dragen meestal groene kleding en men kan bijvoorbeeld groen bier kopen op deze dag.

St. Patrick’s Day wordt wereldwijd gevierd, met name in de landen waar veel Ieren naartoe zijn geemigreerd, voornamelijk de VS en Australie. In deze landen worden veel grote optochten georganiseerd. In New York vindt de oudste en grootste parade ter wereld plaats. Maar ook in Dublin en andere Ierse steden worden parades gehouden.

In veel landen is een jaarlijks groeiende groep mensen die St. Patrick’s Day vieren; niet alleen Ieren of mensen met Ierse voorvaderen. Er is ook een groep zonder Ierse wortels, die zichzelf ‘Irish for the day’ verklaren; zo heeft de voormalige burgemeester van New York, Ed Koch, zichzelf eens omgedoopt tot ‘Ed ‘O Koch’ voor Sint Patricius.

De kleur die origineel in verband stond met Sint Patrick was blauw, niet groen. Over de jaren heen werd groen echter telkens meer in verband met Sint Patrick gebracht. Groene strikjes en klavertjes werden al in de 17e eeuw gedragen om Saint Patrick’s Day te vieren. Het verhaal gaat dat hij het klavertje drie heeft gebruikt om de verhouding tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uit te leggen aan Ieren die nog geen Christen waren.