Captain America

Captain America, het alter ego van Steve Rogers (in sommige gevallen Steven Grant Rogers), is een fictieve superheld uit de strips van Marvel Comics. Hij werd ontworpen door Joe Simon en Jack Kirby en verscheen voor het eerst in Captain America Comics #1, destijds uitgegeven door Timely Comics (het bedrijf dat uiteindelijk Marvel Comics zou worden).

Captain America was de meest populaire karakter volgens Timely Comics gedurende de Tweede Wereld oorlog. Na het einde van deze oorlog verzwakte zijn populariteit en tegen 1950 was hij volledig verdwenen. Captain America werd ge-herintroduceerd door mee te doen in het superhelden team The Avengers in 1964. Sindsdien is hij vaak de leider van dit team geweest en heeft hij ook zijn eigen series gehad.