Broeder Beer

Brother Bear is een Amerikaanse animatie film van Walt Disney Studios, uitgebracht in 2003.
Even leek het erop dat Brother Bear de laatste originele tekenfilm van de Walt Disney studios zou worden. Dit door de opkomst van computeranimatie. Disney heropende echter toch zijn tekenstudio’s.

De film speelt zich af in het Noord-Amerika van kort na de laatste ijstijd. Centraal staan drie Indianen; Kenai, Denahi en Sitka, drie broers waarvan Sitka de oudste is. Kenai, de jongste, heeft een enorme haat tegen beren. Hij is dan ook niet blij met het feit dat hij bij de ceremonie waarbij hij officieel een volwassene werd, de beer als totem kreeg toegewezen.

Wanneer Sitka wordt gedood door een beer, slaat Kenai alles wat hij heeft geleerd over samenleven met de dieren in de wind en trekt erop uit om de beer te doden. Hij slaagt in zijn taak. De grote geesten van de aarde zijn echter kwaad over deze nodeloze moord. Als straf veranderen ze Kenai zelf in een beer. Niet veel later vindt Denahi de verscheurde kleren van Kenai. Niet beseffend wat er is gebeurd, neemt hij aan dat ook Kenai slachtoffer geworden is van een beer. Hij zweert eveneens wraak. Hij ziet de veranderde Kenai aan voor de beer die zijn broers gedood heeft.

Kenai, gedesorienteerd door alles, valt in een rivier. Wanneer hij weer aan land komt, wordt hij begroet door Tanana. Zij adviseert hem om de geest van Sitka op te sporen en om vergeving te vragen. Kenai begint aan zijn zoektocht, en ontdekt al snel dat hij in zijn nieuwe gedaante kan praten met dieren. De enige dieren die bereid zijn met hem te spreken zijn twee elanden, Rutt en Tuke, en een berenjong, Koda genaamd.

In de rest van de film probeert Kenai de plek te vinden waar hij Sitka’s geest kan ontmoeten, terwijl hij probeert te ontkomen aan Denahi. Koda blijft de hele tijd bij hem en Kenai begint langzaam gehecht te raken aan hem. De ervaringen geven hem een nieuwe kijk op zijn eerdere haat tegenover beren, vooral omdat Koda hetzelfde denkt over mensen als Kenai ooit over beren.