Sinterklaas

Welkom op onze Sinterklaas kleurplaten pagina! Hier kunnen jullie niet alleen deze leuke kleurplaten inkleuren, maar jullie kunnen hier ook nog heel wat leuks over de Sint leren!
Lees en kleur dus snel door, op deze Sinterklaas kleurplaten pagina!

Waar komt Sinterklaas vandaan?

Volgens de overlevering was de heilige Nicolaas afkomstig uit de landstreek Lycie in Klein-Azie, waar hij in de tweede helft van de derde eeuw werd geboren. Nadat zijn oom, de bisschop van het aldaar gelegen Myra, was gestorven, volgde Nicolaas hem op.

De populariteit van Nicolaas is te verklaren uit een aantal door hem verrichte wonderen. Zo bestaat er de legende van de drie verarmde zusters die geen bruidsschat bezaten om te huwen en daarom besloten onkuis te leven. Om hen te helpen wierp Nicolaas drie nachten achtereen drie met goudstukken gevulde beurzen bij hen binnen. Mogelijk is hieruit de traditie van het strooien te verklaren. Een andere populaire legende is die van de drie jongelingen die door een herbergier waren geslacht en als vlees voor de volgende dag waren ingepekeld in een houten kuip. Toen Nicolaas toevallig voorbij kwam en de wrede plannen doorzag, wekte hij de jongelingen weer tot leven. Deze voorstelling vinden we terug op koekplanken, gildezilver, prenten en chocoladevormen.

Vreemde Sinten

Sinterklaas wordt voornamelijk in Nederland en België gevierd, maar ook onze landgenoten in het buitenland worden niet vergeten in december. Zo bracht de Goedheiligman een tijdje terug Nederlanders in Melbourne en Stockholm een bezoek. Hiermee heeft Sint zijn oude handen meer dan vol, vandaar dat hij het werk in veel andere landen heeft uitbesteed aan naaste en verre familieleden.
België

In België wordt het Sinterklaasfeest niet op 5, maar op 6 december gevierd en heeft het feest een religieuzere betekenis dan in Nederland. Er worden ook geen gedichten en surprises gemaakt. Kinderen krijgen alleen speelgoed. Grotere cadeaus krijgen ze met Kerstmis
Oost-Europa

In Oost-Europa wordt op 5 december Sint Nicolaas gevierd. Kinderen poetsen één van hun laarzen op en zetten deze in de vensterbank van hun slaapkamer. Ze laten het raam open om Sinterklaas naar binnen te laten. Elk kind krijgt twee poppetjes: een duiveltje omdat ze soms stout zijn en een Sint-Nicolaaspop omdat ze ook vaak lief zijn.
Zwarte klazen

In sommige landen heeft Sint zeer naaste familieleden aan het werk gezet. Het Duitse Oost-Friesland wordt bezocht door Sunnerklas en Ruprecht, en in Oostenrijk en Rome verschijnen angstaanjagende zwarte Klazen. In Oostenrijk heet hij Krampus, een griezelig heerschap met een bontjas en een duivelsmasker met een lange, rode tong. Krampus heeft een rieten mand bij zich waar hij vroeger stoute kindjes in stopte, nu is de mand alleen nog met snoep gevuld.
Sintegreef

Met Halfvasten (in maart) wordt In Vlaanderen Sintegreef gevierd. De avond voor de naamdag van de Greef (=graaf) van Halfvasten mogen kinderen een mandje bij de schoorsteen zetten. De volgende dag is het mandje gevuld met chocola en een palmpasenhaantje.
Sint Maarten

Op 11 november 397 stierf de wonderdoener Sint Martinus. Zijn naamdag wordt nu nog gevierd als afscheid van de zomer, met name in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Er worden vuren gebrand, lampionnenoptochten gelopen en kinderen gaan de huizen langs om liedjes te zingen in ruil voor iets lekkers. In Belgische steden als Aalst en Yper heeft Sint Maarten zelfs de complete taak van Sinterklaas overgenomen. Hij vult de schoenen en geeft de presentjes. Nu kan jij ook Sinterklaas een presentje geven door deze Sinterklaas kleurplaten heel mooi in te kleuren.